Sinan İbiş

Avrupa Birliği turizme odaklanıyor

Avrupa Birliği turizme odaklanıyor
Yazı boyunu düşür Yazı boyunu yükselt Font boyutu Yazdır

Tüm dünyada azalan doğum oranları, ortalama yaşam süresinin uzaması, şehirleşmenin yaygınlaşması ve göçün kontrolsüz olarak artması, toplumların da yeniden şekillenmesine neden oluyor. Bu yeniden şekillenme, toplumları bütünüyle etkileyen yeni ekonomik ve politik sorunlarla düzen zorluklarını da beraberinde getiriyor. Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş, bu demografik değişikliklerin yarattığı domino etkisi ile turizm sektörünün seyahat alanlarındaki ürünler, hizmetler ve faaliyetlerin de etkilendiğini, bu etkileşimin birçok zorlukları doğuracağı gibi turizm sektöründeki yeni fırsatları da yaratacağını vurguladı.

Sinan İbiş, Avrupa ülkelerinin orta ve düşük turizm sezonlarında diğer Avrupa ülkeleri veya üçüncü dünya ülkelerinden gerçekleştirilecek seyahatleri artırarak, turizm verimliliğini belirli bir seviyede tutmayı amaçladıklarını ve bu turizm hareketinde öncelikle yaşlıların turizmini artırmaya odaklanmış olduklarını söyledi.

Sinan İbiş

Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş…

YAŞLI NÜFUSTA BÜYÜMENİN DOĞURDUĞU FIRSATLAR

Dünya nüfusunun 2010’dan 2030’a kadar olan sürede 6,9 milyardan 8,3 milyara kadar büyüyeceğinin hesaplandığını belirten Uzm. Dr. Sinan İbiş, zaman içerisinde gerçekleşen yaşlanma sürecinde yaşlı nüfus oranının diğer yaş gruplarına nazaran daha hızlı artmasının beklendiğini, dünya genelinde 60 yaş ve üzerindeki yaş grubunun 2010 yılından 2030 yılına kadarki süreçte 600 milyon artış göstererek 1,3 milyara ulaşmasının hesaplandığını, dünyada 2010-2015 yılları arasında ortalama yaş 69 iken, 2025-2030 yılları arasında yaş ortalamasının 72’ye ulaşmasının beklenmekte olduğunu, 2010 yılında yüzde 11 olan dünya yaşlı ortalamasının ise 2017 sonunda yüzde 18 oranını aşacağının tahmin edildiğini söyledi.

AVRUPA’DA YAŞLANMA SORUNU HIZLA BELİRGİNLEŞİYOR

İbiş, Avrupa halkının 1/4’ünün 2020 yılında, 1/3’ünün ise 2030 yılında 60 yaş ve üzeri gruba mensup olacağını, benzer bir oranın Kuzey Amerika için de geçerli olacağını, bu yaşlanma gerçeğine göre Asya, Latin Amerika ve Karayipler’de nüfusların sahip oldukları genç profilin devam ettirilmesinin politika olarak planlandığını, yaşlılardan gelen seyahat taleplerinin potansiyeline el atmak yerine, dünya üzerindeki 60 yaş ve üzeri yaş grubuna mensup nüfus düzeyine dair yapılacak projelerin ve planlamaların daha dikkat çekici olacağını söyledi.

AVRUPA’DA YAŞLILAR TURİZME DAHA ÇOK KATILACAK

Yaşlı nüfus düzeyi ve nüfusunun geneli arasında artan seyahat kapasitesi incelendiğinde, Avrupa’nın yaşlı turizmi için en yüksek kaynak potansiyeli sergilediği belirten Dr. İbiş, Avrupalıların turizme katılımlarının çok yüksek olduğunu ve 2030 yılında gelen her 100 yabancı yolcudan 89’unun Avrupalı olmasının beklendiğini söyledi.

YAŞLILAR VE EMEKLİLER, TURİZMCİLERİN DİKKATİNDE

Seyahat ticareti, seyahat için daha fazla vakti olan ve en önemli ikinci grubu şekillendiren 50-65 yaşları arasındaki grubun önemini vurgulamakta. Bu bağlamda yaşlılar, nüfus piramidinde yaşlı grubuna mensup kişilerin sayısında artış gözlenmeye başladığından beri, gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Ekonomi sektörleri, hızla yaşlanma lehine değişen nüfus yaş ortalaması gerçeğine göre seyahat eden emekli ve yaşlı gruplara daha çok önem veriyorlar. Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, yaşlı ve emeklilerden oluşan turizm alanının ülkemizde turizmcilerin dikkatinde olmadıklarını, oysa ki bu alanın turizm ekonomisinde verimliliğinin mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere turizm örgütlerimiz ile turizm profesyonellerimizin bu alanda yaşlı ve emeklilere engelsiz turizm olanakları sağlayacak hizmetlerden ekonomik fiyatla paketler sunmalarının son derece önemli olduğunu, yaşlı ve emekli turizminde ülkemizdeki iç potansiyelin oldukça yüksek olduğunu, bu potansiyelin değerlendirilebilmesi halinde Avrupa ve diğer ülkelerdeki turizm kayıplarımızın katbekat fazlasının ülkemizin ekonomisine kazandırılabileceğini söyledi.

Bir Cevap Yazın

sonomed

dream hill

vakıf taşdelen su